ZPrAE

Opis firmy - historia

wydrukuj stronę

     Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich  jest prywatną spółką świadczącą usługi produkcyjne, montażowe i pomiarowe dla energetyki. ZPrAE Sp. z o.o. powstała w 1995-tym roku i została zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w rejestrze handlowym oraz otrzymała Nr NIP 634-10-14-288 i REGON 272560870. Zakład prowadzi działalność gospodarczą na terenie całego kraju i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000022737. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.020.000,- zł. Zgodnie z Umową Spółki Zarząd ma prawo zaciągania zobowiązań do 4-krotnej wysokości kapitału zakładowego, a w przypadku większych kontraktów wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki (art. 230 ksh).

     Firma zlokalizowana jest w jednym miejscu, dysponuje własnym, dużym obiektem produkcyjno-usługowym w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Konopnickiej 13. Dysponuje kapitałem zapewniającym stabilność finansową. Posiadamy konieczne uprawnienia do realizacji oferowanych usług i dostarczanych urządzeń. Firma posiada niezbędną bazą projektowo-konstrukcyjną i produkcyjną wspartą bogatym parkiem maszynowym, co w powiązaniu z wykwalifikowaną kadrą pracowników (obecnie ponad 120 osób) pozwala realizować wszelkie, także nietypowe wyroby i usługi dla branży energetycznej. Spółka ZPrAE wdrożyła w zakładzie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000, System Zarządzania Środowiskiem wg normy ISO 14001, oraz System Zarządzania BHP wg normy ISO 18001. Produkcja oparta jest na rozwiązaniach poddanych badaniom atestacyjnym i posiadających certyfikaty przydatności do stosowania w energetyce wydawane przez upoważnione instytucje. Korzystamy z programów wspierania przedsiębiorczości, udało nam się dzięki dotacjom zakupić nowoczesne maszyny montaż elementów elektronicznych, obrabiarki CNC i mikroprocesorowe testery zabezpieczeń i przekaźników.

     Przedsiębiorstwo Spółki specjalizuje się w produkcji aparatury zabezpieczeniowej i kontrolno-pomiarowej, prefabrykacji zestawów szaf zabezpieczeń, pomiarowych i sterowniczych, a także szafowych układów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Zestawy szaf oparte są na obudowach szafowych naszej produkcji typu Profil-L wyróżniają się one wysoką sztywnością, przy zachowaniu niewielkiej wagi. Udało się to uzyskać dzięki zastosowaniu jako szkieletu szafy zestawu profili ze stopu aluminium. Dodatkowym ich atutem jest wysoka estetyka wykonania, wewnątrz profili ukryte są wszystkie elementy złączne i montażowe. Głównymi urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej projektowanymi i produkowanymi w ZPrAE Sp. z o.o. są zabezpieczenia szyn zbiorczych i układy rezerwowania wyłączników  dla stacji wysokich i najwyższych napięć. Zabezpieczenia te i układy rezerwowania wyłączników TSL/TL/TS różnych typów pracują w setkach krajowych rozdzielni [400, 220 i 110 kV]. Zabezpieczenia te są indywidualnie projektowane, dostosowywane do układu rozdzielni i mogą być wykonane zarówno dla prostych układów H, jak i dla rozbudowanych rozdzielni wielo-systemowych z szynami obejściowymi, a także dla rozdzielni o układach niekonwencjonalnych.

     Podobnie duże doświadczenie posiadamy w układach rezerwowej sygnalizacji awaryjnej stacji energetycznej. Sygnalizacje typu MSA stosowane są zarówno na nowo budowanych lub modernizowanych obiektach, jak i na starszych gdzie podejmujemy się wymiany wyeksploatowanych starych urządzeń na nowoczesne układy sygnalizacji naszej produkcji. Obiekty na których zainstalowane są nasze nowe sygnalizacje zyskują przejrzysty system wizualizacji zakłóceń wsparty zaimplementowanym wewnątrz urządzenia rejestratorem przychodzących zdarzeń. Dotyczy to także rozdzielnic zasilania potrzeb własnych stacji w których zastosowany zostanie przekaźniki automatyki samoczynnego załączania rezerwy zasilania naszej produkcji typu SZR, tutaj także prócz podstawowej funkcji pełni on rolę urządzenia nadzorującego pracę rozdzielnicy. Zabezpieczenia i inne nasze urządzenia posiadają możliwość komunikacji z systemami nadzoru poprzez różne warstwy fizyczne łącz szeregowych i protokołów komunikacyjnych. Realizujemy komunikację w protokołach ZP-6 (firmowy), IEC 870-5-103, a także najnowszym protokołem IEC 61850.

     Ogromną popularnością cieszy się rodzina produkowanych przez nas przekaźników pomocniczych, znajdujących wiele zastosowań w układach automatyki elektroenergetycznej. Opracowany przez nas i objęty zastrzeżeniami patentowymi przekaźnik wyłączający RSH jest szybkim i niezawodnym elementem potrafiącym pewnie sterować cewkami wyłączników. To od tego urządzenia wprowadzonego do produkcji w roku 2005 rozpoczęła się nieustana rozbudowa gamy produkowanych przekaźników. Obecnie obejmuje już ona około 25 typów przekaźników w różnych wersjach wykonania, są to głównie wyłączające RSH-3 i RSH-3S, szybkie RS-6, pomocnicze RPP-4 i 6, RPD-2, czasowe RT-22, sygnalizacyjne RMS-2, kontroli ciągłości obwodów RCW-3, RCDW-1 i RKO-3, liczniki zadziałań LZ-1 i LZ-2, a także inne. Uzupełnieniem rodziny przekaźników jest osprzęt pomocniczy, w tym specjalnie opracowana podstawa do ich montażu typu GZ14Z, która wraz z kasetą R8614Z zapewnia pewne i wygodne w montażu i późniejszej eksploatacji mocowanie przekaźników w ramach 19”.    

     Bardzo znane w branży układów pomiaru energii elektrycznej są także zestawy rezystorów RD-50 i RD-30 dociążających przekładniki pomiarowe, wyróżniamy się spośród innych producentów tym że prócz dostawy urządzenia potrafimy pomóc w doborze i obliczeniach parametrów układu, na życzenie dostarczając wraz z zestawem protokoły obliczeń.

     Prócz działalności produkcyjnej wykonujemy badania pomontażowe i okresowe dostarczanej przez nas aparatury zabezpieczeniowej, a także badania poawaryjne. Naszą specjalnością jest serwisowanie zabezpieczeń szyn zbiorczych i URW różnych typów, na zlecenie Oddziałów PSE i Zakładów Energetycznych.

     Od lat wciąż poszerzamy gamę produkowanych przez nas urządzeń i zakres świadczonych usług, w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne i sugestie naszych klientów. Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowania rynku energetyki zawodowej, poprzez stały kontakt z biurami projektów i służbami eksploatacyjnymi zabezpieczeń stacji energetycznej. Produkcja naszych urządzeń oparta jest o najwyższej jakości materiały i podzespoły dostarczane przez renomowanych producentów światowych i krajowych, a badania i serwis realizowany jest poprzez fachowców z ogromnym doświadczeniem dysponujących specjalistyczną aparaturą pomiarową. Naszą pracą chcemy pokazać że producenci krajowi i nasza myśl techniczna nie odbiega jakością od największych koncernów światowych, a dodatkowym naszym atutem jest szybkość reakcji na potrzeby rynku i elastyczność w dostosowywaniu urządzeń do indywidualnych wymagań klienta. Starania te zostały docenione, jesteśmy laureatami nagród i wyróżnień branżowych i krajowych, w tym medali uzyskanych na targach Energetab. Szczególnie cenimy sobie jednak zadowolenie klienta wyrażane w otrzymywanych listach referencyjnych i potwierdzane powtórnym zamawianiem u nas naszych urządzeń i usług.